Omdat iedereen meetelt
Verkiezingsprogramma

Omdat iedereen meetelt

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt. Daarom is ons motto: PvdA Vlaardingen, omdat iedereen meetelt.

In ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we 12 belangrijke thema’s opgenomen. Deze thema’s vindt u hieronder. Als u op een thema klikt kunt u alle onderwerpen van dat thema lezen. Het complete programma kunt u hier downloaden.

Kennismaken met de kandidaten voor de verkiezingen kan op deze pagina.

Onze plannen voor:

1

Wonen

Een woning voor Vlaardingers in elke levensfase is erg belangrijk. In ons programma gaan we voor een woning die past bij ieders situatie, realisatie van starterswoningen en het tegengaan van

Ons plan
2

Sociaal domein en armoedebestrijding

Kinderen moeten dezelfde kansen krijgen, ongeacht hun achtergrond. Daarnaast zetten we in op tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen van positieve gezondheid, en moet hulpverlening voor iedereen eenvoudig toegankelijk zijn.

Ons plan
3

Buitenruimte

Een fijne stad om in te wonen vraagt veel aandacht voor de buitenruimte. Daarom willen wij structureel meer geld voor onderhoud, gaan we zwerfafval samen met de bewoners aanpakken, en

Ons plan
4

Veiligheid

De PvdA wil dat overlast en onveiligheid sterk aangepakt worden. Waar mogelijk doen we dit samen met de inwoners van Vlaardingen, bijvoorbeeld door hen te betrekken bij veiligheidsproblemen en netwerken

Ons plan
5

Economie, werkgelegenheid en binnenstad

In onze stad is voor bewoners het winkelaanbod ook erg belangrijk. Daarom willen wij zorgen voor een goed bereikbare en aantrekkelijke binnenstad met focus op lokale ondernemers. Van werkgevers zien

Ons plan
6

Zorg

Zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen, ook voor diegenen met een kleine portemonnee. Daarbij is een persoonlijke aanpak en verbinding tussen de verschillende zorginstanties essentieel.

Ons plan
7

Onderwijs

Van de jongste kinderen tot professionals die zich willen (blijven) ontwikkelen: de PvdA Vlaardingen zorgt ervoor dat niemand buiten de boot valt en iedereen een opleiding kan doen die hij

Ons plan
8

Iedereen telt mee

Het is niet voor niets de slogan van ons programma: iedereen telt mee. De PvdA Vlaardingen brengt mensen samen door het ondersteunen van initiatieven die dit stimuleren. Daarbij willen wij

Ons plan
9

Cultuur, bewegen en sport

Iedereen moet toegang hebben tot sport en cultuur. Dit houdt onder andere in dat verenigingen ondersteund worden, maar ook dat alle basisscholieren leren zwemmen. We koesteren bestaande cultuur, maar staan

Ons plan
10

Mobiliteit

In een drukke stad waar veel mensen bewegen moet mobiliteit goed geregeld worden. De PvdA Vlaardingen wil dat de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers vergroot wordt. Daarnaast gaan we ervoor

Ons plan
11

Duurzaamheid

Vlaardingen kan en moet duurzamer worden. Dit wil de PvdA realiseren door in te zetten op circulaire economie en verduurzaming van woningen, zowel in koop- als huurwoningen. Het bekritiseerde afvalpasjessysteem

Ons plan
12

Lokale democratie

Het betrekken en verenigen van inwoners van Vlaardingen wordt aangemoedigd. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat niet het budget centraal staat, maar de maatschappelijke meerwaarde. Op deze manier

Ons plan

Deel dit