Wonen
Verkiezingsprogramma

Wonen

Een woning voor Vlaardingers in elke levensfase is erg belangrijk. In ons programma gaan we voor een woning die past bij ieders situatie, realisatie van starterswoningen en het tegengaan van huisjesmelkers en uitbuiting van arbeidsmigranten.

Gemiddeld 30 procent sociale woningen bij nieuwbouw

Bij nieuwbouwprojecten wordt gemiddeld 30 procent sociale woningen gerealiseerd, zodat er balans in de wijk ontstaat. Hiermee zorgt de PvdA Vlaardingen voor een stad waarin voor iedere portemonnee een goede woning beschikbaar is. Hierbij blijft extra inzet op verbetering van de woningvoorraad en diversiteit van doelgroepen nodig in wijken zoals de Westwijk, VOP en de Babberspolder.

Hierbij is het belangrijk te realiseren dat we onderdeel zijn van een grotere regio, waar iedere gemeente zijn evenredig deel bijdraagt aan de bouw van sociale huurwoningen. Als Vlaardingen zullen we daarom iets gaan dalen in het percentage sociale huur, maar wel blijven bouwen om te zorgen dat wij ons steentje bijdragen en iedere Vlaardinger recht blijft hebben op een passende woning.

Een woning die past bij ieders persoonlijke situatie

Iedere Vlaardinger moet een passende woning in de stad kunnen vinden, of het nu gaat om een eengezinswoning met een tuin of een appartement. Het woningaanbod moet divers zijn, zodat voor jong en oud een passende woning gevonden kan worden, die kwalitatief goed is. Wanneer goede woningen beschikbaar komen voor hen die de eengezinswoning willen verlaten, levert dat mogelijkheden op voor hen die graag een eengezinswoning betrekken.

Om de beperkte beschikbare ruimte in Vlaardingen optimaal te benutten en groen te behouden is hoogbouw de meest voor de hand liggende optie in gebieden waar dit mogelijk is, zoals rondom de metrostations van de Hoekse Lijn. Verouderde hoogbouw moet vervangen worden door eengezinswoningen, kwalitatief hoogwaardige hoogbouw of appartementen.

Realiseren van starterswoningen

De woningmarkt is inmiddels voor starters volkomen onbereikbaar. Een versterkt startersfonds wat voor een grotere doelgroep bereikbaar is helpt hierbij. Daarnaast moet er ingezet worden op de bouw of renovatie van specifieke starterswoningen, zoals studio’s of kleine appartementen.

Tegengaan van huisjesmelkers en uitbuiting van arbeidsmigranten

De gemeente moet alle wettelijke bevoegdheden aangrijpen om de praktijken van het opkopen van huizen in het lage- en middensegment en de druk op de woningmarkt die dat geeft op te lossen. Geen huisjesmelkers in Vlaardingen. De zelfbewoningsplicht die in 2022 ingevoerd gaat worden is hiervoor een goed instrument. De PvdA Vlaardingen houdt een vinger aan de pols om te zorgen dat dit op het lage- en middensegment goed wordt toegepast.

Daarnaast leven in Vlaardingen ongeveer 5000 arbeidsmigranten. En dat vraagt om specifiek beleid om overlast te voorkomen in de wijken en te voorkomen dat arbeidsmigranten onmenselijk worden gehuisvest. De PvdA Vlaardingen vindt dat de gemeente Vlaardingen alle wettelijke mogelijkheden en bevoegdheden moet benutten om te voorkomen dat arbeidsmigranten onmenselijk worden gehuisvest en daarnaast moet voorkomen dat de huisvesting van arbeidsmigranten ontwrichtende effecten op de lokale woningmarkt heeft.

Deel dit