Buitenruimte
Verkiezingsprogramma

Buitenruimte

Een fijne stad om in te wonen vraagt veel aandacht voor de buitenruimte. Daarom willen wij structureel meer geld voor onderhoud, gaan we zwerfafval samen met de bewoners aanpakken, en zorgen we voor blijvend groene perken, parken en de Broekpolder

Structureel meer geld voor onderhoud van de buitenruimte

Er moet meer geld geïnvesteerd worden om de buitenruimte op orde te brengen en te houden. Met deze investering is er meer aandacht voor het groen- en straatonderhoud in Vlaardingen en dat is hard nodig. Een goed onderhouden buitenruimte heeft een positieve invloed op de leefbaarheid en op het veiligheidsgevoel van de inwoners.

Aanpak zwerfafval in samenwerking met bewoners

Veel inwoners ergeren zich aan zwerfafval en komen zelf in actie. Wij zijn trots op initiatieven zoals de ‘buurtbezem’ die in steeds meer wijken wordt opgestart. In de afgelopen raadsperiode heeft de PvdA Vlaardingen het initiatief genomen om, naar Rotterdams voorbeeld, inwoners die dat willen een container te laten adopteren. De pilot draait en is een groot succes. Om die reden willen wij deze pilot uitbreiden en zo samen met inwoners het toenemende zwerfafval een halt toeroepen.

Blijvend groene perken, parken en Broekpolder

Er is een grote woningbouwopgave voor de gemeente Vlaardingen. Desondanks hechten wij er veel waarde aan dat de groene plekken van nu ook groen blijven en daar zet de PvdA Vlaardingen zich al jaren voor in. Er blijft daarom aandacht voor het onderhoud van perken en parken. Op deze manier blijft de mogelijkheid om, in een steeds drukker wordende stad, te kunnen blijven genieten van het groen.

De Broekpolder is en blijft groen. De federatie Broekpolder moet extra budget krijgen om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor de inwoners van Vlaardingen en om als visitekaartje van de stad te dienen.

Deel dit