Lokale democratie
Verkiezingsprogramma

Lokale democratie

Het betrekken en verenigen van inwoners van Vlaardingen wordt aangemoedigd. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat niet het budget centraal staat, maar de maatschappelijke meerwaarde. Op deze manier kan bovendien de sociale samenhang vergroot worden. Natuurlijk letten we er ook op dat de hoogte van de lokale lasten wordt beperkt, en er een gedegen financieel beleid gevoerd wordt.

Kosten voor de inwoner

De afgelopen twintig jaar heeft de PvdA Vlaardingen ervoor gestreden dat lokale lasten in Vlaardingen niet hoger waren dan het gemiddelde van Nederland. Echter juist in de afgelopen periode zijn de lokale lasten exceptioneel gestegen. De PvdA zal blijven strijden voor een beperkte lastenontwikkeling en voor gedegen financieel beleid in Vlaardingen.

Niet het budget staat centraal, maar de maatschappelijke meerwaarde

De PvdA Vlaardingen waardeert Vlaardingers die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen toekomst en die van onze stad. Door meer mogelijkheden te bieden voor zelforganisatie en meer inspraak te organiseren zorgt de PvdA Vlaardingen voor meer betrokkenheid bij de stad en versterken we de lokale democratie.

Meer mogelijkheden voor eigen beheer en vergroting sociale samenhang

We moedigen vereniging van inwoners aan, omdat dit tot gemeenschapszin en zorg voor de buurt leidt. Daarom zal altijd eerst gekeken worden of er behoefte is aan beheer van zaken als plantsoenen, parken en speeltuinen door de gemeenschap. Wanneer dit het geval is zullen inwoners hierin ondersteund worden. Openbare voorzieningen waar weinig animo is voor zelfbeheer zullen natuurlijk door de gemeente beheerd blijven. Niet alleen op het gebied van het beheer worden initiatieven van inwoners omarmd. Alle initiatieven die leiden tot meer gemeenschapszin, sociale cohesie, veiligheid, vergroening en duurzaamheid worden omarmd en ondersteund. Dit vraagt om een kanteling in het denken over het betrekken van inwoners. Inwoners moeten meer betrokken worden bij beheer en ondersteund worden in het ontplooien van initiatieven. Op deze manier bereiken we meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid van inwoners voor hun buurt en gemeenschap.

Deel dit