Sociaal domein en armoedebestrijding
Verkiezingsprogramma

Sociaal domein en armoedebestrijding

Kinderen moeten dezelfde kansen krijgen, ongeacht hun achtergrond. Daarnaast zetten we in op tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen van positieve gezondheid, en moet hulpverlening voor iedereen eenvoudig toegankelijk zijn.

Tegengaan van kansenongelijkheid bij kinderen

Twaalf procent van de Vlaardingse kinderen groeit op in armoede. Dat moet anders! In samenwerking met maatschappelijk organisaties en vrijwilligers willen wij een aantal zaken realiseren. Kinderen die vanuit huis onvoldoende eten meekrijgen worden ondersteund door de invoering van een schoolontbijt op Vlaardingse basisscholen. Kinderen waar thuis minder aandacht is voor school worden ondersteund door gratis huiswerkbegeleiding en bijles. Op deze manier kan iedereen het beste uit zichzelf halen en voorkomen we op termijn sociaal maatschappelijke problematiek.

Tegengaan van eenzaamheid en inzetten op positieve gezondheid

Armoede, eenzaamheid en het ontbreken van een doel hebben een negatieve invloed op de gezondheid. Zo leven mensen die niet in armoede leven zeven jaar langer en hebben zij minder gezondheidsklachten. We zetten in op positieve gezondheid. Gezondheid is namelijk meer dan alleen fysieke gezondheid. Gezondheid gaat ook om het dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven, zingeving en mentaal welbevinden. Door een samenwerking tussen huisartsen, gezondheidsinstellingen en de gemeente brengen we voorzieningen onder de aandacht die bijdragen aan een positieve gezondheid. Dit kan gaan om bijvoorbeeld culturele instellingen en sportverenigingen.

Hulpverlening moet eenvoudig toegankelijk zijn

Mensen die hulp zoeken moeten in één keer worden geholpen, zonder langs verschillende loketten te hoeven gaan. Hiervoor werken verschillende hulpverlenende instanties samen in het wijkteam, zodat het probleem vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. Zo zorgt bijvoorbeeld jeugdzorg voor hulp bij opvoedproblemen terwijl een medewerker van Stroomopwaarts vanuit hetzelfde wijkteam helpt bij schuldenproblematiek. Iedere hulpverlener draagt zo vanuit zijn of haar expertise bij aan de oplossing van het probleem.

Deel dit