Mobiliteit
Verkiezingsprogramma

Mobiliteit

In een drukke stad waar veel mensen bewegen moet mobiliteit goed geregeld worden. De PvdA Vlaardingen wil dat de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers vergroot wordt. Daarnaast gaan we ervoor zorgen dat verkeersknelpunten opgelost gaan worden, en het openbaar vervoer voor iedereen goed toegankelijk is.

Vergroten van de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers

Iedereen moet zich veilig voelen in het verkeer. Dit betekent dat we onveiligheid in het verkeer moeten tegengaan door bijvoorbeeld te handhaven op verkeersovertredingen, en dat we onduidelijke verkeersituaties moeten verduidelijken. De PvdA Vlaardingen stimuleert vergroening van mobiliteit. We zetten in op het verantwoord gebruik van deelscooters en deelauto’s en weren vracht- en vervuilend verkeer uit de binnenstad. Het gebruik van deelscooters wordt gestimuleerd en gereguleerd, waardoor de overlast van deelscooters wordt aangepakt. Rondom scholen creëren we veilige autoluwe zones en ontmoedigen we het gebruik van de auto wanneer kinderen naar school gebracht worden.

Verkeersknelpunten in de stad oplossen

De stad moet bereikbaar blijven. De komst van de Blankenburgtunnel zal de bereikbaarheid van Vlaardingen vergroten, wat gaat leiden tot meer verkeersdrukte in en om de stad. De Marathonweg zal hierdoor waarschijnlijk meer en meer vastlopen. Samen met deskundigen en het bedrijfsleven wordt naar oplossingen gezocht om de impact van het vrachtverkeer te minimaliseren en zo voor goede doorstroming te zorgen.

Voldoende en goed toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen

Iedereen moet gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Dit geldt ook voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld door het geschikt maken van de haltes van het OV. Voor hen blijft ook aanvullend openbaar vervoer beschikbaar. De PvdA Vlaardingen wil dat een voorziening als Argos Mobiel terugkeert, vanwege de laagdrempeligheid en de flexibiliteit van deze voorziening.

Deel dit