Cultuur, bewegen en sport
Verkiezingsprogramma

Cultuur, bewegen en sport

Iedereen moet toegang hebben tot sport en cultuur. Dit houdt onder andere in dat verenigingen ondersteund worden, maar ook dat alle basisscholieren leren zwemmen. We koesteren bestaande cultuur, maar staan ook open voor nieuwe ideeën.

Cultuur en sport voor iedereen toegankelijk

Sport en cultuur moeten toegankelijk zijn voor iedereen. De gemeente zal hiervoor voorzieningen treffen, waarbij extra aandacht zal zijn voor mindervaliden. Hierin wil de PvdA Vlaardingen een wisselwerking. Aan de ene kant worden verenigingen ondersteund door de gemeente. Als tegenprestatie vraagt de PvdA Vlaardingen dat verenigingen extra aandacht schenken aan kinderen met een achterstand, en zorgen dat deze gefaciliteerd worden om toegang te krijgen tot sport en cultuur.

Organisaties vervullen steeds meer een sociaal-maatschappelijke functie in de stad en participeren actief in en met de gemeenschap voor jonge, oude en nieuwe inwoners.

Schoolzwemmen voor alle basisscholieren

Wij zien zwemmen als een basisvaardigheid die ook voor iedereen toegankelijk moet worden gemaakt. Daarom int
roduceren we het schoolzwemmen voor alle basisschoolleerlingen, waarbij het doel is dat ieder kind in Vlaardingen in het bezit is van een zwemdiploma.

Bestaande cultuur koesteren, nieuwe ideeën ondersteunen

Vlaardingen kent een rijke culturele gemeenschap. De Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek, KADE40 en Museum Vlaardingen zijn daar voorbeelden van. Wij vinden het belangrijk dat we deze gemeenschap ondersteunen, zodat zij hun belangrijke taak kunnen voortzetten.

De PvdA Vlaardingen staat daarnaast open voor nieuwe ideeën op cultureel gebied, omdat stilstand zeker in de cultuur achteruitgang betekent. Een goed cultureel klimaat is onmisbaar voor een stad waarin het prettig leven is.

Deel dit