Economie, werkgelegenheid en binnenstad
Verkiezingsprogramma

Economie, werkgelegenheid en binnenstad

In onze stad is voor bewoners het winkelaanbod ook erg belangrijk. Daarom willen wij zorgen voor een goed bereikbare en aantrekkelijke binnenstad met focus op lokale ondernemers. Van werkgevers zien we graag dat zij een duurzame band met de stad opbouwen en voor voldoende (vaste) werkgelegenheid zorgen.

Aantrekken van goede werkgevers die zorgen voor voldoende werkgelegenheid

We willen dat werkgevers een duurzame band opbouwen met de stad. Daarvoor is het van belang dat een werkgever lokaal voor voldoende werkgelegenheid zorgt zonder gebruik te maken van zo goedkoop mogelijke arbeidskrachten. Een distributiecentrum is bijvoorbeeld groot en draait een hoge omzet, maar het aantal arbeidsplaatsen is klein.

Vaak zien we ook dat gezocht wordt naar zo goedkoop mogelijke arbeid, wat negatieve effecten kan hebben voor deze arbeiders en de stad. De PvdA Vlaardingen ziet liever bedrijven die investeren in hun personeel. Om die ondernemers aan te trekken die wel voor voldoende duurzame werkgelegenheid zorgen moet worden geïnvesteerd in een gunstig vestigingsklimaat. De PvdA Vlaardingen stelt daarom voor in de inkoop- en subsidievoorwaarden van de gemeente op te nemen dat een zo klein mogelijk aandeel van de werknemers werkzaam mag zijn op basis van een flexibel en onzeker contract. De gemeente Vlaardingen geeft hierin het goede voorbeeld en streeft ernaar dat vast werk zoveel mogelijk door mensen in vaste dienst wordt gedaan.

Scholingsfonds

Via het scholingsfonds kunnen inwoners opleidingsvouchers ontvangen voor (om)scholing naar een baan in sectoren waar een tekort is aan arbeidskrachten. Op deze manier kunnen we niet alleen mensen uit de bijstand weer aan werk helpen, maar ook andere mensen die een bijdrage willen leveren in die sectoren de mogelijkheid bieden dit te doen. Je kunt hierbij ook denken aan scholieren die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt, en op deze manier een nieuwe opleiding kunnen volgen.

Een aantrekkelijke groene binnenstad met de focus op lokale ondernemers

In de binnenstad moet een betere concentratie van winkels worden gerealiseerd. De PvdA Vlaardingen stelt voor dat de Hoogstraat tot aan de Korte Hoogstraat meer een woonbestemming zal krijgen, en dat het winkelgebied zich zal gaan concentreren op en rond het Liesveld en het Veerplein. Een deel van het Liesveld wordt getransformeerd tot een nieuwe groene woonplek. We zien ontwikkelmogelijkheden in het centrum. Bijvoorbeeld een Vlaardingse Vershal (naar voorbeeld van de Rotterdamse Markthal) met focus op kleine lokale ondernemers. Een (dag)horecafunctie kan hier onderdeel van zijn. Voor de bioscoop en de bibliotheek blijft een prominente plek ingeruimd, evenals voor de horeca rond de Westhavenplaats.

Een goed bereikbaar centrum

Het centrum van Vlaardingen moet goed bereikbaar zijn. Of het nu gaat om bewoners of bezoekers van het centrum, zij moeten te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto het centrum goed en betaalbaar kunnen bereiken. De gratis bewaakte fietsenstalling aan de Van Riebeeckstraat blijft bestaan. Bezoekers met de auto moeten moeten worden verleid tot het parkeren in de parkeergarage, zodat de bewoners op straat kunnen blijven parkeren. Hiervoor zullen we in overleg met de beheerders van de parkeergarages geschikte maatregelen gaan zoeken.

Deel dit