Veiligheid
Verkiezingsprogramma

Veiligheid

De PvdA wil dat overlast en onveiligheid sterk aangepakt worden. Waar mogelijk doen we dit samen met de inwoners van Vlaardingen, bijvoorbeeld door hen te betrekken bij veiligheidsproblemen en netwerken te bouwen onder jongeren om toekomstige overlast te voorkomen.

Optreden tegen bestaande overlast en onveiligheid

Samenleven vraagt een inspanning van iedereen. Iedere burger hoort respectvol met anderen om te gaan. Crimineel en asociaal gedrag in de openbare ruimte, racisme en discriminatie, misbruik van sociale voorzieningen, corruptie, fraude en belastingontduiking ondermijnen de maatschappelijke solidariteit en worden bestreden.

De PvdA Vlaardingen zet daarom meer in op handhaving en optreden tegen overlast, waarbij we wel in gesprek gaan met de overlastgevers. Ondermijning en criminaliteit worden zonder pardon hard aangepakt. Zo houden we Vlaardingen leefbaar en bieden we de zekerheid van een duurzaam veilige leefomgeving.

Voorkomen van toekomstige overlast door netwerken te bouwen

De PvdA Vlaardingen pakt toekomstige overlast aan door preventie en het bieden van perspectief. We zorgen voor voorzieningen voor jongeren in samenspraak met jongeren. Op deze manier kunnen we overlast voorkomen en bouwen aan jongerennetwerken in de stad. We zullen ook actief in overleg gaan met overlastgevers om samen met hen toekomstige overlast te voorkomen. Dit doen wij door ook voor hen voorzieningen te treffen en hen zo te activeren om verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenschap. Maatschappelijke ondersteuning op scholen en ondersteuning in de opvoeding spelen hierin een cruciale rol.

Inwoners betrekken in de aanpak van veiligheidsproblemen

Vlaardingers zullen actief betrokken worden in het veiligheidsbeleid. We pakken overlast die inwoners ervaren aan en zoeken samen met hen naar oplossingen om dit te voorkomen. Enkele voorbeelden van initiatieven op dit gebied zijn Project Waaks en Burgernet.

Deel dit