Iedereen telt mee
Verkiezingsprogramma

Iedereen telt mee

Het is niet voor niets de slogan van ons programma: iedereen telt mee. De PvdA Vlaardingen brengt mensen samen door het ondersteunen van initiatieven die dit stimuleren. Daarbij willen wij nieuwe Vlaardingers een thuis bieden, of ze hier nu geboren zijn of van ver zijn gekomen.

Ondersteuning van ideeën die mensen samenbrengen

De PvdA Vlaardingen maakt geld vrij voor initiatieven uit wijken die inwoners samenbrengen, zoals bijvoorbeeld een buurtbarbecue. Daarnaast vinden we het van belang dat de gemeente festiviteiten organiseert voor alle Vlaardingers, bijvoorbeeld bij het vieren van 750 jaar stadsrechten in 2023.

Eenzaamheid bestrijden door initiatieven van verenigingen en netwerken te stimuleren

Eenzaamheid is een probleem in de huidige samenleving en tegelijkertijd is er geen makkelijke oplossing. Verschillende verenigingen in Vlaardingen zetten zich in om eenzaamheid te bestrijden. De PvdA Vlaardingen stimuleert deze initiatieven en zet zich ervoor in dat de gemeente zelf ook initiatieven gaat opzetten, bijvoorbeeld door het organiseren van festiviteiten.

Nieuwe Vlaardingers een thuis bieden

Hier geboren of van ver gekomen; iedereen die in Vlaardingen woont hoort erbij. Voor nieuwe Vlaardingers realiseren we mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Dit kan een opstap zijn naar betaald werk, is goed voor sociale contacten en voor het ontwikkelen van de Nederlandse taal. We treden hard op tegen discriminatie en uitsluiting. Tegelijkertijd hebben we oog voor de zorgen die leven in de stad wat betreft de meer divers wordende samenleving.

Deel dit