Duurzaamheid
Verkiezingsprogramma

Duurzaamheid

Vlaardingen kan en moet duurzamer worden. Dit wil de PvdA realiseren door in te zetten op circulaire economie en verduurzaming van woningen, zowel in koop- als huurwoningen. Het bekritiseerde afvalpasjessysteem zal worden geëvalueerd.

Inzetten op circulaire economie en duurzaamheid

De basis van de circulaire economie is dat alles wat we gebruiken aan het eind van de levensduur weer eenvoudig kan worden ingezet voor hetzelfde soort gebruik (hergebruik) of door toepassing in iets anders (herbruikbaarheid).

Om hier stappen in te zetten wordt bijvoorbeeld walstroom in de havens aangelegd, waardoor schepen niet langer stationair hoeven te draaien. Ook worden (sport)verenigingen gestimuleerd hun accommodatie(s) te verduurzamen bijvoorbeeld door te investeren in betere isolatie. De gemeente zal inzetten op circulair en duurzaam inkopen. Hierbij moet de voorkeur gegeven worden aan het gebruik van het product of de dienst, in plaats van het bezit ervan.

Mogelijkheid tot verduurzamen van woningen

Om het aantrekkelijk te maken om een koopwoning te verduurzamen wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn tot het verstrekken van goedkope leningen en/of subsidies. Bijvoorbeeld het vooraf verstrekken van subsidie in plaats van achteraf, zodat de uitgave aan het begin voor de inwoners lager is en er mogelijk sneller tot verduurzaming wordt overgegaan. Ook moet worden onderzocht welke Europese subsidies er zijn om bijvoorbeeld sociale huurwoningen van woningcorporaties te verduurzamen. Dit leidt tot een beter leefklimaat en lagere energielasten voor de bewoner.

Afvalpasjessysteem wordt geëevalueerd

Het afvalpasjessysteem leidt bij veel inwoners tot frustratie. Even iets weggooien in een afvalcontainer is er niet meer bij, hiervoor is de afvalpas nodig. Dit leidt tot irritatie, meer zwerfafval en vuil dat naast de containers wordt geplaatst. We zullen daarom in samenwerking met Irado evalueren of het afvalpasjessysteem moet blijven bestaan. Het scheiden van afval wordt wel gecontinueerd; hierbij wordt ook onderzocht of de nascheiding van afval zoals nu in Vlaardingen gebeurt voldoende milieuwinst heeft opgeleverd.

Deel dit