Informatieavond over nieuwbouw afvalwaterzuivering Vergulde Hand West.

21 juni 2024

Zoals U misschien weet heeft de Vlaardingse raad op 12 oktober 2023 ingestemd met de nieuwbouw van een waterzuivering installatie op het bedrijventerrein Vergulde Hand West. De PvdA Vlaardingen is vanaf het begin van het proces een voorstander geweest van nieuwbouw in plaats van renovatie op de oude locatie.

Waarom Nieuwbouw?

Het aantal inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maasluis, Midden-Delfland en De Lier blijft groeien. En dat betekent meer afvalwater. De huidige waterzuivering in Vlaardingen is oud en te klein. Daarom gaat Delfland in 2027 een nieuwe moderne afvalwaterzuivering bouwen. Zonder deze zuivering op het terrein Vergulde Hand West in Vlaardingen is uitbreiding van woningen en bedrijven in deze regio niet mogelijk. De zuivering gaat voldoen aan strenge Europese richtlijnen voor het zuiveren van schadelijke stoffen uit het afvalwater. Ook gaat de waterzuivering vanaf 2030 schoon water leveren voor de Krabbeplas om de groei van blauwalg tegen te gaan en dat is goed nieuws voor de liefhebbers van zwemmen in natuurwater.

Om te komen tot nieuwbouw is het nodig om het omgevingsplan van Vlaardingen te wijzigen. Daarom doet Delfland onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe waterzuivering op het milieu, de omgeving, duurzaamheid en veiligheid. Vandaar deze informatiebijeenkomst voor omwonende en andere geïnteresseerden.

Hierbij werden de aanwezige geïnformeerd over wat Delfland ter voorbereiding van de nieuwe waterzuivering zal gaan onderzoeken, in de grond, en in de natuur, op en rond het terrein Vergulde Hand West, waar de nieuwe zuivering gebouwd zal gaan worden. Met de ecologische scan onderzoekt het Hoogheemraadschap of er beschermde diersoorten leven. Daarnaast brengt Delfland ook de biodiversiteit van het terrein in kaart. Later volgt ook een onderzoek naar geluid, geur en andere milieuthema’s. Deze moeten aan strenge voorwaarden voldoen. En de gemeente Vlaardingen verricht een archeologisch onderzoek.

Voorbereiding wijziging van omgevingsplan

De formele functie van bedrijventerrein Vergulde Hand West moet voor de nieuwe zuiveringsinstallatie gewijzigd worden naar “bedrijventerrein afvalwaterzuivering”. Hiervoor is het nodig dat Delfland de gevolgen van de nieuwe waterzuivering op het milieu, de omgeving, de duurzaamheid en de veiligheid in kaart brengt. Welke onderzoeken Delfland gaat doen voor de milieueffectrapportage staat beschreven in de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau” (NRD). Iedereen kan hierop formeel een reactie indienen. De NRD ligt van 11 juni tot en met 22 juli 2024 ter inzage via Gemeente Vlaardingen.

Daarnaast heeft Delfland deze avond gebruikt om de aanwezige mee te nemen in het volledige proces om te komen tot de nieuwbouw. Mocht U hier meer over willen weten dan verwijzen we U graag naar de website www.hhdelfland.nl kijk bij “werk in uitvoering” Project Waterzuivering Vergulde Hand.